17/07/2021
ซิงหวอไท่ & จิ่วหลงไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว

พนักงานบริษัทซิงหวอไท่ และ บริษัท จิ่วหลงไทย จำกัด ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
16 กรกฎาคม 2564

บริษัทซิงหวอไท่ จำกัด และจิ่วหลงไทย จำกัด ได้ตระหนักถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และความสำคัญของการฉีดวัคซีนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลบางละมุงทำการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานทั้งสองบริษัท ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ อย่างไรก็ตามทางผู้บริหารยังคงวางมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด เช่นการสวมหน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ และเน้นย้ำการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เช่นที่ผ่านมา

RECENT
NEWS/UPDATE
Card image

30/08/2022

“Just Say No”

Card image

20/09/2021

We are first in ASEAN region to receive UL’s ocean-bound plastic validation

Card image

17/07/2021

ซิงหวอไท่ & จิ่วหลงไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว